Die Tuiste vir jou Reis in Menswees

Volwasse Menswees bied opleiding en toerusting wat gegrond is in Christelike spiritualiteit.

Die Reispad na gesonde Menswees:
 • Kronkel deur jou lewe se storielyn
 • Transformeer jou swaarkry-ervaringe
 • Bekwaam jou as agent vir genesende verandering in jou verhoudingsnetwerk
 • Lei na gesonde individue, gesonde gesinne en ‘n gesonde samelewing

Kom reis saam!

Geregistreerde Publieke Weldaadsorganisasie

Volwasse Menswees is 'n Christelike nie-winsgerigte organisasie wat deur donasies befonds word. Donasies stel Volwasse Menswees in staat om onder andere gratis professionele dienste te lewer aan ekonomies gestremde persone en gemeenskappe, asook aan organisasies wat gemeenskapsontwikeling doen.

Reis in Menswees

1

Die ervaring waarvan almal praat...
 • Ontdek jou ware identiteit;
 • Ondergaan volhoubare gedragsverandering;
 • Verkry genesing van lewensverwondinge
 • Word opgelei in verhoudingsvaardighede
 • Datums en Registrasie

Werkswinkels

2

Die implementering waarna almal soek...
 • Beplan geslaagde karakterprojekte
 • Hanteer emosies en verwondinge doeltreffend
 • Oefen volwasse konflikhantering en selfbestuur
 • Kry dadelik nuwe huweliksmomentum

Groot Droom

5

Ons visie wat samelewings vernuwe...
 • Toegepasde opleiding vir spesifieke sektore
 • Navorsing oor ‘n eko-samelewingsmodel
 • Ontwikkeling van aanlyn kursusse
 • Hoe jy kan meewerk