GETUIENIS

Hoekom het ek nog nooit van hierdie wonderlike dinge gehoor nie? Nou op my oudag hoor ek wat die lewe eintlik is en voel ek vir die eerste keer ek gaan in die regte rigting en is toegerus daarvoor. Ek dink vir my begin die lewe nou eers.”

My ma sê altyd ek is nog bloedjonk. Dit het my so vies gemaak. Maar nou is ek geweldig dankbaar dat ek my mensweesreis op die bloedjonge ouderdom van 19 kon doen, voor my volwasse lewe werklik gaan begin. As ek nie hierdie week se skoling ondergaan het nie, sou ek ‘n hengse klomp foute vorentoe in my lewe gemaak het.

Ek het my yskoud geskrik, neergeval en my bekeer toe ek ontdek hoe my hele lewe as Christen eintlik wemel van afgode wat ek onbewustelik aanbid. Ek eis as ek dink dat ek in daardie toestand van moderne afgodery moes doodgaan.

Die probleem was toe nooit kos en my gewig nie! Ek is verlos van my amper hipnotiese “trance” waarin ek was. Die lewe lyk weer so sinvol en ek voel so lig soos ‘n veertjie (al is ek nog nie, maar hou my dop).

Nou het ek gekry wat nog altyd ontbreek het: praktiese verhoudingsvaardighede. Want ek kan alleen so gelukkig wees as wat my verhoudinge is. En ek het net beheer oor my eie bydraes in my verhoudinge, nie oor die ander mense s’n nie. Dis ‘n wonderlike vryheid en las wat van my skouers af is.

Ek het gedink ek is gesond en funksioneer goed. Die trots van my vlees het my blind gemaak vir eelte en virusse in my lewe en verhoudinge. Ek het my verhoudinge eintlik merendeels net ingespan om heeltyd ‘n bevestiging van my vermoëns te kry en om te weet ek is ‘n steunpilaar in andere se lewe.

Die gat waarin ek was, was diep en donker. Ekself het onbewustelik ‘n groot aandeel daarin gehad. My voete is nou weer op vaste grond. Ek is opgetrek uit die modderige slyk. In U Lig sien ek die lig. My erfenis is vir my mooi. Teleurgestelde verwagtinge is nie meer my god wat ek aanbid nie en ‘n swak selfbeeld is nie meer my daaglikse dieet nie.

Kerkgoeters het my nog altyd verveel. Gee my liewer adrenalien sport. En interessante plekke waar ek heen kan reis. Ek het nooit kon dink dat ware feite oor die hemel en nuwe aarde soveel adrenalien in my kan wakkermaak nie. Skielik is die Koninkryk van God vir my 'n groot avontuur en die Pelgrimsreis na die hemel en nuwe aarde toe lyk na die beste reis van my lewe.

Toe ek hier gekom het was ek net eenvoudig wounded. Maar hier het ek so baie ervaar van die “healing”. Ek was baie geslote voor mense en God. My pyn het ek vir myself gehou uit my ou, valse selfportrette en vrees vir verwerping geleef. Ek myself toe gehou vir almal en vir God en nie verantwoordelikheid vir my lewe aanvaar nie. Ek huil nie maklik voor mense nie en my emosies was jare lank my vyand. Vanoggend het die damwal gebreek. Ek is skoongewas in Jesus en verlos van jare se pyn en leed wat ek myself aangedoen het.

Ek het hiernatoe gekom met hoop op genesing vir pyn en seer, maar baie meer ontvang as wat ek gehoop het. Ek het ‘n padkaart gekry om op die praktiese manier ‘n Christen te wees soos Jesus.

Ons huwelik is grondig herstel en vir die eerste keer in ons 12 jaar van getroude lewe kon ons ‘n volwasse gesprek met mekaar voer.