Die belangrikste hunkering, soektog en ontwikkeling van elke mens is ‘n reis om jou ware identiteit te vind, jou Goddelike doel uit te leef en jouself toenemend gesond aan te bied in elke lewensfase en -omstandigheid. Hierdie ontwakende en vormende reis vind plaas in die netwerk van jou vier basiese verhoudings: met God, jouself, andere en die natuur.

MEER OOR

Die belangrikste hunkering, soektog en ontwikkeling van elke mens is ‘n reis om jou ware identiteit te vind, jou Goddelike doel uit te leef en jouself toenemend gesond aan te bied in elke lewensfase en -omstandigheid. Hierdie ontwakende en vormende reis vind plaas in die netwerk van jou vier basiese verhoudings: met God, jouself, andere en die natuur.

Volwasse Menswees poog om individue, gesinne en die samelewing te bemagtig met gesonde menswees deur:
  • Reis in Menswees: 'n 8-dag geestelike retreat. Dis ‘n intensiewe, hoë-impak vormingskursus wat gapings in jou menswees vorming opvang.
  • Werkswinkels: Dis kenmerkend prakties, in-diepte en raak sleutelareas van die funksionering van menswees aan.
  • Dienste: Verskillende dienste en gemeenskapsgebasseerde ontwikkelings-projekte word gelewer om samelewingswelheid te bevorder.
  • Groot droom: Volwasse Menswees se toekomsvisie sluit ‘n daadwerklike bydrae tot genesing en vernuwing van ons samelewing in.

Volwasse Menswees spesialiseer al vir 21 jaar in menswees-opleiding en -herstel. Duisende mense in verskillende lande getuig van die lewensverandering wat hulle deur die terapeutiese Reis in Menswees-program, die praktiese werkswinkels en persoonlike lewensafrigting ondergaan het.