Basiese konsepte en organiserende idees

Skeppingsdoel God het ‘n oorhoofse universele doel waarom Hy elke mens skep. Menswees is om beeld van God te wees in vier basiese verhoudinge op aarde. Volwassenheid is nie net ‘n biologiese begrip nie, maar ‘n gedragsbegrip. Dit beteken om God se uiteindelike doel vir mensees te...
Read More →