DIE BESTUUR EN VERSORGING VAN JOU INNERLIKE MENS WERKSWINKEL | 19 - 21 MEI | BLOEMFONTEIN 

DIE BESTUUR EN VERSORGING VAN JOU INNERLIKE MENS WERKSWINKEL | 19 - 21 MEI | BLOEMFONTEIN    ONDERWERPE WAT AANGERAAK WORD  Jou skeppingsdoel as God se versoeningsagent op aarde.  Die Self as kern van jou innerlike mens waaruit jy funksioneer.  Fases van jou identiteit se...
Read More →